Holdtræning
I dag
Holdplan
Dag
Uge
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
08:05-09:05
Bike ØVET
08:15 - 08:45- CXWORX
09:05-10:00
Fysio-YOGA
09:15-10:10
Bike Let Øvet/S..
10:15-11:15
Senior
16:00 - 16:30- Aqua FIT
16:15-17:00
SH'BAM
16:45-18:00
Bike WATT elite
17:10 - 17:40- GRIT
17:45 - 18:15- CXWORX
18:30-19:15
BODYATTACK
19:15-20:05
Bike Øvet
19:30-20:30
BODYPUMP
www.varde-fysioterapi.dk